ഡൈനാമിക് ദെവുല്ചനിജെര്

ഡൈനാമിക് ദെവുല്ചനിജെര്

ഹൃസ്വ വിവരണം:

The devulcanizer is used for the production of reclaim rubber,and it is for the rubber powder devulcanizing process. 1). Type: 4M3  / 6M3  / 8M3 / 10M3 / 12 M3 2).Heating form: oil heating or electric heating.


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

ഫീച്ചർ: വൈദുതിരോധനം പാളി, ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റേഷൻ, ഹൈഡ്രോളിക് പിസ്റ്റൺ, സുരക്ഷാ വാൽവ്, ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം വാൽവ്, ഉപകരണ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ട്രോൾ ബോക്സ്, മോട്ടോർ, രെദുചെര്, ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം ബഫർ ടാങ്ക്, മുതലായവ: യന്ത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും താഴെ

പ്രധാന സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ .:

ഇനം ൪.൦ച്ബ്മ് ൬ച്ബ്മ് ൮ച്ബ്മ് ൧൦ച്ബ്മ് ൧൨ച്ബ്മ്
രൂപകൽപ്പന മർദ്ദം  ൪.൦ംപ  ൪.൦ംപ  ൪.൦ംപ  ൪.൦ംപ  ൪.൦ംപ
ജാക്കറ്റ് മെറ്റീരിയൽ & കനം ക്൨൪൫, ൧൦ംമ് ക്൨൪൫ര്, ൧൦ംമ് ക്൨൪൫ര്, ൧൦ംമ് ൨൪൫ര്, ൧൨ംമ് ൨൪൫ര്, ൧൨ംമ്
വൈദ്യുതി ഹീറ്റിംഗ് ശക്തി ൧൫൦ക്വ് ൧൮൫ക്വ് ൨൪൫ക്വ് ൨൭൫ക്വ് ൩൦൦ക്വ്
 ഹീറ്റിംഗ് തരം conduction oilor electricity conduction oilor electricity conduction oilor electricity conduction oilor electricity conduction oilor electricity
ഔതൊച്ലവെ വസ്തുക്കൾ  ക്൩൪൫ര്, ൨൬ംമ്  ക്൩൪൫ര്, ൨൬ംമ്  ക്൩൪൫ര്, ൨൬ംമ്  ക്൩൪൫ര്, 28mm  ക്൩൪൫ര്, ൩൨ംമ്
Door open &close type hydraulic &automatic hydraulic &automatic hydraulic &automatic hydraulic &automatic hydraulic &automatic
പ്രധാന മോട്ടോർ വൈദ്യുതി  ൧൫ക്വ്  ൨൨ക്വ്  ൩൦ക്വ്  ൪൫ക്വ്  ൫൫ക്വ്
Hydraulic സ്റ്റേഷൻ മോട്ടോർ വൈദ്യുതി  ൩.൦ക്വ്  ൩.൦ക്വ്  ൩.൦ക്വ്  ൩.൦ക്വ്  ൩.൦ക്വ്

Product picture:

6356C

Production process:

520O~TV

Loading picture:

222222   22111


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • Related Products